DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

  Milyon $ Yıllık Değişim (%)
Yurtiçinde
2016 (Ocak-Nisan) 1.831 -48,4
2017 (Ocak-Nisan) 2.718 48,4
Yurtdışında
2016 (Ocak-Nisan) 1.068 -11,2
2017 (Ocak-Nisan) 1.184 10,9
 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

  GSYH Değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı çeyreği Milyar Dolar (Cari Fiyatlarla)
2016 1. Çeyrek 4,5 190,5
2016 2. Çeyrek 5,3 218,2
2016 3. Çeyrek -1,3 223,8
2016 4. Çeyrek 3,5 224,3
2017 1. Çeyrek 5,0 173,8
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

  Arındırılmamış MTEA
% Endeks Endeks Aylık Değişim
2017 Nisan 133,9 133,9 2,3
 
   

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

  2016 Mart 2017 Mart Değişim(%)
İstihdam (Milyon kişi) 27,0 27,5 1,8
İşgücüne katılma oranı (%) 51,3 52,2 0,9
İstihdam Oranı (%) 46,1 46,1 0,0
İşsizlik Oranı (%) 10,1 11,7 1,6
 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

  (Mayıs) (Haziran)
2017 78,8 79,0
 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Mayıs) (Haziran)
2017 109,2 112,4
 
 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Mayıs) (Haziran)
2017 72,8 70,0
 

ENFLASYON

2017 Mayıs TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık (%) 0,45 0,52
Yıllık (%) 11,72 15,26
 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

  2017 (Ocak-Mayıs)
  Milyon TL Yıllık %
Bütçe Dengesi -11.494 -226,8
Faiz Dışı Denge 14.216 -57,2