DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

  Milyon $ Değişim (%)
Yurtiçinde
2016 (Ocak) 456 -69,3
2017 (Ocak) 279 -38,8
Yurtdışında
2016 (Ocak) 314 82,6
2017 (Ocak) 223 -25,8
 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

  GSYH Değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı çeyreği Milyar Dolar (Cari Fiyatlarla)
2016 1. Çeyrek 4,5 189,8
2016 2. Çeyrek 4,5 216,3
2016 3. Çeyrek -1,8 221,6
2015 4. Çeyrek 7,4 222,6
2015 6,1 861,5
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

  Arındırılmamış MTEA
% Endeks Endeks Aylık Değişim
2017 Ocak 121,4 129,8 1,3
 
   

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

  2015 Aralık 2016 Aralık Değişim(%)
İstihdam (Milyon kişi) 26,4 26,7 0,8
İşgücüne katılma oranı (%) 50,9 51,6 0,7
İstihdam Oranı (%) 45,4 45,1 -0,3
İşsizlik Oranı (%) 10,8 12,7 1,9
 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

  (Şubat) (Mart)
2017 75,4 74,9
 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Şubat) (Mart)
2017 105,3 108,1
 
 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Şubat) (Mart)
2017 65,7 67,8
 

ENFLASYON

2017 Ocak TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık (%) 2,46 3,98
Yıllık (%) 9,22 13,69
 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

  2017 (Ocak-Şubat)
  Milyon TL Yıllık %
Bütçe Dengesi 4.590 -30,6
Faiz Dışı Denge 16.264 -0,5