DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

  Milyon $ Değişim (%)
Yurtiçinde
2016 (Ocak-Şubat) 611 -71,6
2017 (Ocak-Şubat) 511 -16,4
Yurtdışında
2016 (Ocak-Şubat) 599 43,7
2017 (Ocak-Şubat) 442 -26,2
 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

  GSYH Değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı çeyreği Milyar Dolar (Cari Fiyatlarla)
2016 1. Çeyrek 4,5 189,8
2016 2. Çeyrek 4,5 216,3
2016 3. Çeyrek -1,8 221,6
2015 4. Çeyrek 7,4 222,6
2015 6,1 861,5
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

  Arındırılmamış MTEA
% Endeks Endeks Aylık Değişim
2017 Şubat 118,2 129,1 -0,4
 
   

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

  2015 Ocak 2016 Ocak Değişim(%)
İstihdam (Milyon kişi) 26,3 26,7 1,5
İşgücüne katılma oranı (%) 50,7 51,5 0,8
İstihdam Oranı (%) 45,0 44,8 -0,2
İşsizlik Oranı (%) 11,1 13,0 1,9
 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

  (Mart) (Nisan)
2017 76,7 78,4
 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Mart) (Nisan)
2017 108,9 111,2
 
 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)

  (Mart) (Nisan)
2017 67,8 71,3
 

ENFLASYON

2017 Mart TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık (%) 1,02 1,04
Yıllık (%) 11,29 16,09
 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

  2017 (Ocak-Mart)
  Milyon TL Yıllık %
Bütçe Dengesi -14.922 -32.317,4
Faiz Dışı Denge 3.902 -76,4