DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

  Milyon $ Yıllık Değişim (%)
Yurtiçinde
2016 (Ocak-Eylül) 4.577 -53,4
2017 (Ocak-Eylül) 5.098 11,4
Yurtdışında
2016 (Ocak-Eylül) 2.258 -38,8
2017 (Ocak-Eylül) 2.343 3,8
 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

  GSYH Değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı çeyreği Milyar Dolar (Cari Fiyatlarla)
2016 2. Çeyrek 4,9 217,6
2016 3. Çeyrek -0,8 225,2
2016 4. Çeyrek 4,2 228,5
2017 1. Çeyrek 5,2 175,9
2017 2. Çeyrek 5,1 204,8
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

  Arındırılmamış MTEA
% Endeks Endeks Aylık Değişim
2017 Eylül 129,5 135,7 0,6
 
   

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

  2016 Ağustos 2017 Ağustos Değişim(%)
İstihdam (Milyon kişi) 27,5 28,8 4,9
İşgücüne katılma oranı (%) 52,6 53,7 1,1
İstihdam Oranı (%) 46,7 48,0 1,3
İşsizlik Oranı (%) 11,3 10,6 -0,7
 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

  Eylül Ekim
2017 79,0 79,7
 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (%)

  Eylül Ekim
2017 111,6 109,5
 
 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)

  Eylül Ekim
2017 68,7 67,3
 

ENFLASYON

2017 Ekim TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık (%) 2,08 1,71
Yıllık (%) 11,90 17,28
 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

  2017 (Ocak-Ekim)
  Milyon TL Yıllık %
Bütçe Dengesi -34.961 -188,0
Faiz Dışı Denge 15.161 -53,3