DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

  Milyon $ Yıllık Değişim (%)
Yurtiçinde
2016 (Ocak-Haziran) 2.736 -42,8
2017 (Ocak-Haziran) 4.108 50,1
Yurtdışında
2016 (Ocak-Haziran) 1.637 -12,3
2017 (Ocak-Haziran) 1.645 0,5
 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

  GSYH Değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı çeyreği Milyar Dolar (Cari Fiyatlarla)
2016 1. Çeyrek 4,5 190,5
2016 2. Çeyrek 5,3 218,2
2016 3. Çeyrek -1,3 223,8
2016 4. Çeyrek 3,5 224,3
2017 1. Çeyrek 5,0 173,8
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

  Arındırılmamış MTEA
% Endeks Endeks Aylık Değişim
2017 Haziran 127,0 131,2 -0,4
 
   

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

  2016 Mayıs 2017 Mayıs Değişim(%)
İstihdam (Milyon kişi) 27,9 28,5 2,2
İşgücüne katılma oranı (%) 52,5 53,0 0,5
İstihdam Oranı (%) 47,5 47,7 0,2
İşsizlik Oranı (%) 9,4 10,2 0,8
 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

  Haziran Temmuz
2017 79,0 78,7
 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (%)

  Haziran Temmuz
2017 112,4 109,5
 
 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)

  Haziran Temmuz
2017 70,0 71,3
 

ENFLASYON

2017 Temmuz TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık (%) 0,15 0,72
Yıllık (%) 9,79 15,45
 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

  2017 (Ocak-Temmuz)
  Milyon TL Yıllık %
Bütçe Dengesi -24.310 -2.001,6
Faiz Dışı Denge 8.442 -73,5