Yükleniyor...
İçeriğe atla
Finlandiya:Maliye Bakanlığı'nın 2018 Yılı, İlkbahar Dönemi Tahmini Yayımlandı

Finlandiya:Maliye Bakanlığı'nın 2018 Yılı, İlkbahar Dönemi Tahmini Yayımlandı

Yayımlama: 17.04.2018 11:44:00 (TSİ)

Finlandiya Maliye Bakanlığınca 2018 yılında ülke ekonomisi ile ilgili öngörüleri içeren ekonomi raporu açıklandı. Rapora göre Finlandiya'nın ekonomik büyümesinin yıllık bazda % 2'yi aşmaya devam etmesi, ancak orta vadede 1½’den az bir oranda yavaşlaması bekleniyor.

Hızlı ekonomik iyileşme ve sürdürülen ekonomik büyümenin ülke işgücü talebini ve istihdamını yıllardır görülenden daha hızlı şekilde artırması bekleniyor.2020 yılında ülke istihdam oranının % 72,5'e çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, istihdamdaki artışa rağmen işsizlik durumundaki iyileşmenin yavaş seviyede kalması bekleniyor.

Finlandiya GSYİH'sının 2018 yılında % 2.6 oranında artacağı tahmin ediliyor.2018 yılında istihdam artışının bir sonucu olarak özel tüketimdeki büyümenin hızlanması bekleniyor.İhracat büyümesi yavaşlayacak, ancak dünya ticaretindeki büyümeyi geride bırakacaktır.

2019 yılında ekonomik büyümenin, %2,2 oranında gerçekleşerek yavaşlaması bekleniyor.Hızlanan enflasyon, reel hanehalkı kullanılabilir gelir ve tüketimindeki büyümeyi yavaşlatacaktır. Dünya ticaretindeki güçlü büyüme, Finlandiya ihracat beklentilerini artıracaktır.

2020 yılında GSYİH %1,8 oranında büyüyecektir. Özel tüketimdeki büyüme kazanç seviyesinin hızlanan büyümesi nedeniyle yükselen ücretler ve maaşların toplamına rağmen daha da azalacaktır. İhracat büyümesi, mallar tarafından gerçekleşen ihracat ile sağlanmaya devam edecektir.

Özel yatırımlardaki yıllık büyüme 3½ – 4 oranlaro arasında olacaktır, ancak bu büyüme son yıllara göre daha yavaş bir şekilde devam edecektir.

2018'de kazanç seviyesi % 1.9 oranında artacaktır. Şirketlerin özel ürünleri ve yerel yapılanmaları sebebiyle ücret sapmalarının ortalamanın altında kalacağı tahmin edilmektedir.

Kazanç seviyesindeki artış, toplu olarak mutabık kalınan ücret artışlarına ilişkin zamanlama faktörleri nedeniyle 2019'da % 2.5'e yükselecektir. 2020 yılında, kazanç seviyesindeki artış % 2,8'e çıkacaktır.

Genel hükümet açıkları azalacak ve on yıl içerisinde genel hükümet finansmanı fazla verecektir. İyi ekonomik büyümeye rağmen, 2020'lere girerken genel hükümet borçları artmaya devam edecektir.

http://vm.fi/documents/10623/7694810/Taloudellinen+katsaus+-+kev%C3%A4t+2018+-+englanti/0415613f-d577-42fa-971c-7181e21218a5?version=1.0

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği