Yükleniyor...
İçeriğe atla
Bloglarda Ara:
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Dr. Phillip Lowe, Avustralya'nın Ekonomik büyümesinde göçmenlerin etkili olduğunu açıklamıştır. 

 

Göç, ülkenin nüfusunu gençleştirmiş ve ekonomisini diğer gelişmiş ülkelere göre daha güçlendirmiştir. Son on yılda Avustralya nüfusu yıllık ortalama % 1,5’ten daha fazla bir oranda büyürken, diğer gelişmiş ekonomilerde ise bu oranının % 1’in daha altında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Avustralya’daki hızla büyüyen nüfusun etkisi ile beklenen ortalama büyümenin diğer gelişmiş ekonomilerden daha yüksek olduğu ve bu sonucun önemli bir fark yarattığı görülmektedir. 

 

Dr Lowe’un bu açıklaması, Avustralya nüfusunun 25 milyona ulaşmasından bir gün sonra, eski Başbakan Tony Abbott’ın göçmenlik oranlarının düşürülmesi gerektiği çağrısından sonra gelmiştir.

 
Kaynak: SBS News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 10.08.2018 08:51:00 (TSİ) 

Avustralya’daki imalatçıların inovasyona gitmemesi durumunda önümüzdeki beş yıl içerisinde bir çöküşe gidebileceği konusunda uyarıldı. Ülkenin üretim endüstrisinin düşüşte olduğunu ve firmaların gelişmelere açık olması gerektiğini aksi halde üretimin iyice düşeceğini belirtmektedir.

Yerel üreticilerin sadece yarısına yakın bir kısmının inovasyona açık gelişmiş ürünler, hizmetler ve methodları kullanarak güçlü küresel rekabete ve yeni teknolojilere karşı hazırlıklı olduğu belirtilmektedir.

Uluslararası imalatçılar ile karşılaştırıldığında, Avustralya’n ın diğer OECD ülkeleri içinde orta seviyede inovasyon yeteneğine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Avustralya sıralamada, Çin ve Rusya'nın önünde fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya 'nın arkasında yer aldığı açıklanmaktadır.

Avustralya 'da imalatçı firma sayısının 10 yıl önce yaklaşık 96.000 iken, bu sayı geçen yıl 84.000’e düşmüştür.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 03.08.2018 04:08:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış dış ticaret verilerine göre 2018 yılı Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla Avustralya mal ve hizmetler dış ticaretinde 725 milyon Avustralya Doları (AUD) artış ile toplam 1,87 milyar AUD ticaret fazlası verdi. 2018 yılı Haziran ayında mal ve hizmetler ihracatı toplam 36,4 milyar AUD olurken, ithalatı ise 34,6 AUD olarak gerçekleşmiştir.

Istatistiki verilerin detayına bakıldığında 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 210 milyar AUD mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirildiği görülürken, bu rakamın 166,7 milyar AUD’si mal ihracatı, 43,3 milyar AUD’si ise hizmet ihracatından oluşmuştur. 2017 yılı aynı dönemine kıyasla toplam mal ve hizmet ihracatı %7,3 artış gösterirken, sadece mal ihracatı %8,7, hizmet ihracatı ise %2,4 artmıştır. 2017 Ocak-Haziran döneminde, 2016 yılına kıyasla mal ve hizmet ihracatında %24,3 oranında artış kaydedildiği dikkate alındığında 2018 yılında ihracatın artmaya devam etmesine karşın hızında kısmi bir yavaşlama olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam mal ve hizmet ithalatı 203,4 milyar AUD seviyesinde gerçekleşirken, mal ithalatı 157,3 milyar AUD ve hizmet ithalatı ise 46,1 milyar AUD olmuştur. Böylece, 2017 yılı aynı dönemine kıyasla toplam mal ve hizmet ithalatı %9,7 artarken sadece mal ithalatındaki artış %10,5, hizmet ithalatındaki artış ise %6,9 olmuştur. 2017 Ocak-Haziran döneminde, 2016 yılına kıyasla mal ve hizmet ithalatında %7 oranında artış kaydedildiği dikkate alındığında 2018 yılında ithalattaki artış hızının ise kismen yükseldiği görülmektedir.

Avustralya-Türkiye arasındaki parasal nitelikteki altın hariç mal ticaretine bakıldığında ise, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Avustralya’ya yapılan ihracatın 2016 yılı aynı dönemine kıyasla %20,5 artarak 493 milyon AUD, Avustralya’dan yapılan ithalatın ise %61,5 oranında azalarak 224 milyon AUD olduğu görülmektedir.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 02.08.2018 07:46:00 (TSİ) 

Avustralya Federal Dışişleri Bakanı Julie Bishop’ın ofisi tarafından yayınlanan basin bildirisinde Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın Indo-Pasifik bölgesinde altyapı inşaası, kalkınmada yaşanan sorunların çözülmesi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve ekonomiler arasındaki bağların geliştirilmesi alanlarında yürütülecek projelere yatırım yapmak üzere “üçlü ortaklık” oluşturulduğu ilan edildi.

Bu ortaklık ile, bölgede barış ve refahın geliştirilmesine olan ihtiyacın bilinci içerisinde oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, Indo-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi teşvik edecek, yeni iş imkanları yaratacak, serbest, açık, kapsayıcı ve refahı artıracak projelere yatırımların mobilize edilmesinin amaçlandığı belirtilerek, bu ortaklığın derinleştirilmesini teminen yapılacak işbirliğinin çerçevesini çizecek yapı üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Kaynak: Avustralya Dışişleri Bakanlığı Basın Açıklaması

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 01.08.2018 09:59:00 (TSİ) 

Avustralya’da hanehalkı geliri ve çalışma dinamikleri üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; 2009-2016 döneminde 2016 fiyatlarına göre ortalama hanehalkı geliri sadece 84 Avustralya Doları (AUD) artış göstermiş ve 79.244 AUD seviyesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, enflasyon oranları dikkate alındığında 2016 yılındaki reel gelirin 2015 yılına göre %1,8 oranında artmış, ancak 2003-2009 döneminde Avustralya ekonomisinin temel sektörlerinden madencilikte yaşanan güçlü büyümenin etkisiyle hanehalkı gelirinde gözlenen %29’luk artışın ardından, gelirlerin halen 2008-2009 döneminde yaşanan küresel krizin olumsuz etkilerinden çıkamadığı, bu durumda küresel kriz sonrasında iş piyasasının tam zamanlı çalışmadan part-time çalışmaya doğru kaymasının ve arzu edilen oranda iş bulunamamasının getirdiği eksik istihdam (%8 üzerinde seyretmekte) şartlarının henüz eski düzenine dönmemesi ile erkek ve kadın istihdama kaılım oranlarının 2008’de görülen zirvenin halen altında olmasının etkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan araştırmanın bir diğer sonucu ise 2001 yılında %10 seviyesinde olan serbest meslek sahipleri oranının 2016 yılına kadar %8,5’a gerilerken, 2001 yılında 25-64 yaş grubunda %22,6 olan üniversite mezunu oranı 2016 yılında erkeklerde %31,1’e ve bayanlarda %35,7’ye yükselmiş, master ve doctor seviyesinde dereceye sahip olanların oranı ise aynı dönemde iki katında fazla artarak erkeklerde %8,5 ve bayanlarda %7,4’e ulaşmıştır.

Detaylı bilgi için.

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 01.08.2018 04:35:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre 2016-2017 mali yılında (1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017), toplam 51.992 ihracatçı tarafından 291 milyar Avustralya Doları (AUD) tutarında mal ihracatı gerçekleştirildi. Mal ihracatında 95 milyar AUD ile Çin birinci sırada yer alırken, 41,3 milyar AUD ile Japonya ikinci, 19,6 milyar AUD ile Kore üçüncü, 15 milyar AUD ile Hindistan dördüncü ve 12,9 milyar dolar ile Hong Kong beşinci sırada yer aldı. Ülkemiz ise 905 milyon AUD ile Avustralya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yirmi dokuzuncu sırada yer aldı.

Bununla birlikte, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan ülke bazında ihracatçı firma sayısına bakıldığında ise 8,8 milyar AUD ile en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yedinci sırada yer alan Yeni Zelanda’ya ihracat yapan firma/kişi sayısının 18,809 ile birinci sırada olduğu görülürken, Çin’e ihracat yapan firma/kişi sayısının 7,214 ile üçüncü sırada yer aldığı, ülkemize ihracat yapan firma/kişi sayısının ise 492 ile kırkıncı sırada olduğu görülmektedir.

Kaynak: Australian Bureau of Statistics

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 30.07.2018 06:04:00 (TSİ) 

Avustralya Yeni Güney Galler Bölgesi (NSW-New South Wales), oldukça kurak geçirdiği kış mevsiminin ardından tarım ve hayvancılıkta görülen sulama suyu yetersizliği, saman arzındaki ciddi düşüş ve birçok tarım ürününün kuraklık nedeniyle çürümesi nedeniyle NSW Hükümeti tarafından 500 milyon Avustralya Doları (AUD) tutarında Acil Kuraklık Yardım Paketi açıklandı. Yardım Paketi içerisinde yaklaşık 190 milyon AUD sulama ile saman ve hayvan yeminin nakliyesi için ayrılırken, aynı zamanda çiftlikler, sulama, tarımsal üretimde kullanılan araçlar, vb. üzerindeki muhtelif harçların düşürülmesi için 110 milyon AUD, kuraklık nedeniyle zarar gören yolların ve altyapının onarılması için 150 milyon AUD ve çeşitli nitelikteki danışmanlık hizmetlerinin sunulması için ise yaklaşık 50 milyon AUD öngörüldü.

Detaylı bilgi için NSW Department of Primary Industries .

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 30.07.2018 05:21:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Avustralya ithalat fiyat endeksi 2018 Nisan-Haziran döneminde %3,2 artarken, ihracat fiyat endeksi ise %1,9 oranında yükseldi. 2018 yılı birinci çeyreğinde de ithalat fiyatları %2, ihracat fiyatları ise %4,9 artmıştı.

İthalat fiyatlarındaki artışta petrol, petrol ürünleri, endüstriyel ve elektrikli makine, cihaz ve aparatlarındaki fiyat artışları belirleyici olurken, ihracat fiyatlarındaki yükselişte petrol ve petrol ürünlerine ilave olarak doğalgaz, kömür, tahıllar ile et ve et ürünleri fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Diğer taraftan, özellikle Avustralya Dolarının Amerikan Doları karşısında kısmi değer kaybı da ithalat ve ihracat fiyat artışlarında etkili oldu.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 26.07.2018 05:01:00 (TSİ) 

Avustralya iş piyasası, geçen yılın sonundan bu yana en güçlü büyümeyi 50.000'den fazla istihdam artışı ile Haziran ayında gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan, işsizlik oranı 2012 yılının sonundan bu yana en düşük seviye olan % 5,4 oranına gerilemiştir.

Haziran ayında eklenen istihdamın %80’lik büyük bir kısmının tam zamanlı işler olduğu bildirilmektedir. NSW ve Queensland Eyaletlerinde istihdamın daha çok artmış olduğu, Victoria Eyaletinde ise istihdamın biraz daha azaldığı belirtilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 23.07.2018 09:17:00 (TSİ) 

Batı Avustralya Eyalet Hükümetinin, Perth tren hatları için açmış olduğu 136 Milyon Dolar değerindeki telekomünikasyon ihalesini Çin menşeli Huawei firması kazandı. Avustralya güvenliği açısından söz konusu ihalenin Huawei firmasına verilmiş olması, Batı Avustralya Eyalet Parlamentosu içerisinde tartışmalara neden olmuştur.

Huawei Australia ve UGL firmasının iş ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan ses ve data hizmetleri 4G telekomünikasyon sistemlerinin Perth trenleri ve tamamlanması plananlan Forrestfield Havalimanı hattını da kapsayacağı belirtilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 18.07.2018 05:55:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan 2018 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış mal ve hizmet ticareti dengesi (parasal altın ticareti dahil edilmemektedir.), Nisan ayına kıyasla 83 milyon Avustralya doları (AUD) artış ile 827 milyon AUD fazla verdi. Mayıs 2018 döneminde toplam mal ve hizmetler ithalatı %3 ve 998 milyon AUD artış ile 34,7 milyar AUD olurken ihracat ise %4 ve 1,353 milyar artış ile 35,56 milyar AUD düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesi kompozisyonuna bakıldığında net mal ihracatı 4 milyon AUD artaken, asıl artışın 75 milyon dolar ile hizmetler sektöründe olduğu görülmektedir.

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan ülke bazlı mal ihracatı verilerine bakıldığında Avustralya’dan Türkiye’ye yapılan mal ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında 44 milyon AUD iken Türkiye’den yapılan ithalat 87 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Buna göre 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Avustralya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat 179 milyon AUD düzeyinde gerçekleşirken Türkiye’den yapılan ithalat ise 407 milyon AUD olmuştur.

Böylece, Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre parasal nitelikteki altın hariç mal ticaretimiz 2017 yılında 616 milyon AUD açık vermişken, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemiz 228 milyon AUD dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 04.07.2018 08:16:00 (TSİ) 

Avustralya’da 2012 yılında onaylanan Tütün Mamullerinin Paketlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde birçok ülkede uygulanmakta olan, paketler üzerine sağlık uyarıları konulması ve reklam yapılmasının yasaklanması dışında paketler üzerinde ürün logolarının kullanılmaması ve paketlerin dikkate çekici renkler yerine koyu yeşil gibi zehiri çağrıştırdığı düşünülen renklerden yapılmasına yönelik düzenleme Küba, Endonezya, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti tarafından fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği ve uygulanmakta olan düzenleme yerine alternative tedbirler alınabileceği iddiaları ile Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşınmış, ancak DTÖ paneli tarafından Avustralya lehine karar alınmıştır. ABC News haberinde tek tip paketlemeye yönelik düzenlemelerin Macaristan, İrlanda, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç ve İngiltere’de de yürürlükte olduğu, Burkina Faso, Kanada, Gürcistan, Romanya, Slovenya ve Tayland’da da yürürlüğe girmesine yönelik sürecin devam ettiği belirtilmiştir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 29.06.2018 05:34:00 (TSİ) 

Avustralya yaklaşık 35 Milyar Dolar değerindeki en büyük barış zamanı savaş gemisi yapı programı için Britanya şirketini tercih etmiştir. BAE Systems tasarımı, rekabet içerisinde olduğu İspanya ve İtalya tasarımlarının önüne geçerek yarışı kazandığı ve yapım aşamasına ise 2020 yılında Adelaide şehrinde başlanacağı bildirilmektedir.

Bu kontrat kapsamında, dokuz adet yüksek teknoloji denizaltısavar fırkateyn (Hunter class global combat ships) üretilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 29.06.2018 03:41:00 (TSİ) 

Avustralya Maden Konseyi tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre Avustralya’dan elde edilen ısınmaya yönelik kömüre talebin 2030 yılına kadar yıllık 400 milyon ton seviyesine yükselmesi beklenilmektedir. Kömür talebindeki bu artış, 2017 yılında yaklaşık 57 milyar Avustralya Doları seviyesindeki kömür iharactının da ikiye katlanması anlamına geleceği belirtilirken Asya’da halen devam etmekte olan altyapı çalışmaları nedeniyle artan ihtiyacın temel neden olacağı ifade edilmektedir. Çalışmanın göstermiş olduğu bir diğer hususun ise Çin, Japonya ve Kore gibi geleneksel pazarlara Tayland, Vietnam ve Malezya gibi Güney Asya ülkelerinin de eklenmesi olduğu vurgulanmaktadır.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 28.06.2018 07:05:00 (TSİ) 

Avustralya Parlamentosu, Federal Hükümet tarafından hazırlanan ve gelecek 7 yıllık dönemde aşamalı olarak gelir vergisi oranlarının düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı. İşçi Partisi, Yeşiller ve Bağımsız Senatör Tim Storer’in yüksek gelirli kişilere fazlasıyla cömert indirimler sağlandığı gerekçesiyle eleştirdiği ve karşı oy kullandığı yasa tasarısı 33 red oyuna karşın 37 kabul oyu ile onaylandı. Gelecek 7 yıllık dönemde yaklaşık 144 milyar Avustralya Dolarına tekabül etmesi beklenen vergi indirimleri ile birlikte yılda 30.000 AUD kazanan bir kişi için 200 AUD, 200.000 AUD kazanan bir kişi için ise 7.225 AUD vergi indirimi kazanmış olacak. Yasa ile öngörülen bir diğer düzenleme ise halihazırda 18.200-180.000 AUD arasında gelir gruplarına göre yaklaşık %19 ila %37 arasında değişen oranlarda uygulanan vergi oranlarının 7 yılın sonunda sadeleştirilerek 41.000-200.000 AUD arasında %32,5 ile tek bir orana indirilmesi olacak.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 05:37:00 (TSİ) 

Avustralya’nın en büyük telekomünikasyon firması olan Telstra son yıllarda çalışanlarının sayısını önemli oranda azaltarak büyümeyi  hedeflediğini belirtilmektedir. Şirket yeniden yapılandırma ile firmayı ikiye ayırarak 8000 kişinin işine son vermeyi planladığı bildirilmektedir. Telstra firması son iki yıl içerisinde 2800 çalışanını işten çıkarmıştır.

Son açıklanan habere göre şirketin uzun zamandır büyük bir değişim gerçekleştirip, küçülerek büyümeyi hedeflediği ama bununla birlikte, ASX (Avustralya Menkul Kıymetler Borsası) yer alan hisse sahiplerinin değerine zarar verdiği gerçeği ile karşı karşıya olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 04:13:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mal ihracatı ile iştigal eden firma verilerine göre 2016-2017 mali yılında toplam ihracatçı sayısı %1 artış ile 51.992 düzeyinde gerçekleşirken toplam mal ihracatı rakamı ise aynı dönemde %19 artış ile 291 milyar Avustralya Doları oldu. İhracat tutarındaki artış ağırlıklı olarak demir cevheri ve kömür fiyatlarında gözlenen yükseliş ile LNG üretimindeki artışdan kaynaklanırken, bu alanda ihracatını artıran firmaların da 100 milyon Avustralya Doları veya üzeri ihracat yapmakta olan madencilik firmaları olduğu belirtildi.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 03:52:00 (TSİ) 

Yapılan yeni araştırmaya göre, çalışan Avustralyalıların yarısına yakın bir kısmının izin hakkı olan tam zamanlı bir işe sahip olduğu bildirilmektedir.

Avustralya Enstitüsü'nün Gelecek Çalışmaları Merkezi, son beş yılda ücretli tatil, emeklilik ve hastalık izni gibi faydalardan yoksun iş güvencesi olmadan çalışanların oranında önemli bir artış olması nedeni ile Avustralya İstatistik Bürosu verilerinin tekrar gözden geçirildiğini belirtmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 14.06.2018 07:57:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) verilerine göre Özel Sektör Sermaye Harcamaları (CAPEX) 2018 yılının ilk çeyreğinde % 0,4 oranında artış göstererek 29,8 Milyar Dolara  ulaştığı Australya Sanayi Grubu tarafından açıklanmaktadır. Bu artışa madencilik alanındaki yatırımların etkili olduğu belirtilmektedir. Madencilik alanı dışındaki sermaye harcamalarının ise daha düşük seviyede etkili olduğu ve imalat sektöründeki harcamaların %3,4 oranında düşerek 2,3 Milyar Dolara gerilediği belirtilmektedir. Diğer sektörlerdeki (Hizmetler, İnşaat, Enerji, Gaz ve Elektrik) Özel Sektör Sermaye Harcamalarının % 0,5’lik bir artış ile 18,5 Milyar Dolara ulaştığı belirtilmektedir.

Kaynak: Australian Industry Group

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 07.06.2018 05:26:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış 2018 yılı birinci çeyrek ekonomik büyüme verilerine göre madencilik ürünleri ihracatındaki artış ile Avustralya ekonomisi %1 oranında büyüme kaydetti. Kömür, demir cevheri ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminde gözlenen güçlü artışlar ile madencilik sanayinde üretilen katma değer %2,9 oranında yükseldi. Diğer taraftan, birinci çeyrekte hanehalkı tüketim harcamaları %0,3 oranında artarken kamu harcamaları %1,6 artış gösterdi. Hanehalkı tasarruf oranı ise %2,1 ile 2017 yılı Aralık ayı sonrasındaki en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 06.06.2018 08:49:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 8ÖncekiSonraki