Yükleniyor...
İçeriğe atla

Avustralya Parlamentosu, Federal Hükümet tarafından hazırlanan ve gelecek 7 yıllık dönemde aşamalı olarak gelir vergisi oranlarının düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı. İşçi Partisi, Yeşiller ve Bağımsız Senatör Tim Storer’in yüksek gelirli kişilere fazlasıyla cömert indirimler sağlandığı gerekçesiyle eleştirdiği ve karşı oy kullandığı yasa tasarısı 33 red oyuna karşın 37 kabul oyu ile onaylandı. Gelecek 7 yıllık dönemde yaklaşık 144 milyar Avustralya Dolarına tekabül etmesi beklenen vergi indirimleri ile birlikte yılda 30.000 AUD kazanan bir kişi için 200 AUD, 200.000 AUD kazanan bir kişi için ise 7.225 AUD vergi indirimi kazanmış olacak. Yasa ile öngörülen bir diğer düzenleme ise halihazırda 18.200-180.000 AUD arasında gelir gruplarına göre yaklaşık %19 ila %37 arasında değişen oranlarda uygulanan vergi oranlarının 7 yılın sonunda sadeleştirilerek 41.000-200.000 AUD arasında %32,5 ile tek bir orana indirilmesi olacak.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 05:37:00 (TSİ) 

Avustralya’nın en büyük telekomünikasyon firması olan Telstra son yıllarda çalışanlarının sayısını önemli oranda azaltarak büyümeyi  hedeflediğini belirtilmektedir. Şirket yeniden yapılandırma ile firmayı ikiye ayırarak 8000 kişinin işine son vermeyi planladığı bildirilmektedir. Telstra firması son iki yıl içerisinde 2800 çalışanını işten çıkarmıştır.

Son açıklanan habere göre şirketin uzun zamandır büyük bir değişim gerçekleştirip, küçülerek büyümeyi hedeflediği ama bununla birlikte, ASX (Avustralya Menkul Kıymetler Borsası) yer alan hisse sahiplerinin değerine zarar verdiği gerçeği ile karşı karşıya olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 04:13:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mal ihracatı ile iştigal eden firma verilerine göre 2016-2017 mali yılında toplam ihracatçı sayısı %1 artış ile 51.992 düzeyinde gerçekleşirken toplam mal ihracatı rakamı ise aynı dönemde %19 artış ile 291 milyar Avustralya Doları oldu. İhracat tutarındaki artış ağırlıklı olarak demir cevheri ve kömür fiyatlarında gözlenen yükseliş ile LNG üretimindeki artışdan kaynaklanırken, bu alanda ihracatını artıran firmaların da 100 milyon Avustralya Doları veya üzeri ihracat yapmakta olan madencilik firmaları olduğu belirtildi.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 21.06.2018 03:52:00 (TSİ) 

Yapılan yeni araştırmaya göre, çalışan Avustralyalıların yarısına yakın bir kısmının izin hakkı olan tam zamanlı bir işe sahip olduğu bildirilmektedir.

Avustralya Enstitüsü'nün Gelecek Çalışmaları Merkezi, son beş yılda ücretli tatil, emeklilik ve hastalık izni gibi faydalardan yoksun iş güvencesi olmadan çalışanların oranında önemli bir artış olması nedeni ile Avustralya İstatistik Bürosu verilerinin tekrar gözden geçirildiğini belirtmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 14.06.2018 07:57:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) verilerine göre Özel Sektör Sermaye Harcamaları (CAPEX) 2018 yılının ilk çeyreğinde % 0,4 oranında artış göstererek 29,8 Milyar Dolara  ulaştığı Australya Sanayi Grubu tarafından açıklanmaktadır. Bu artışa madencilik alanındaki yatırımların etkili olduğu belirtilmektedir. Madencilik alanı dışındaki sermaye harcamalarının ise daha düşük seviyede etkili olduğu ve imalat sektöründeki harcamaların %3,4 oranında düşerek 2,3 Milyar Dolara gerilediği belirtilmektedir. Diğer sektörlerdeki (Hizmetler, İnşaat, Enerji, Gaz ve Elektrik) Özel Sektör Sermaye Harcamalarının % 0,5’lik bir artış ile 18,5 Milyar Dolara ulaştığı belirtilmektedir.

Kaynak: Australian Industry Group

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 07.06.2018 05:26:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış 2018 yılı birinci çeyrek ekonomik büyüme verilerine göre madencilik ürünleri ihracatındaki artış ile Avustralya ekonomisi %1 oranında büyüme kaydetti. Kömür, demir cevheri ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminde gözlenen güçlü artışlar ile madencilik sanayinde üretilen katma değer %2,9 oranında yükseldi. Diğer taraftan, birinci çeyrekte hanehalkı tüketim harcamaları %0,3 oranında artarken kamu harcamaları %1,6 artış gösterdi. Hanehalkı tasarruf oranı ise %2,1 ile 2017 yılı Aralık ayı sonrasındaki en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 06.06.2018 08:49:00 (TSİ) 

Avustralya Enerji Bakanı Josh Frydenberg Avustralya’nın likit petrol rezervlerinin ihtiyaçları karşılama noktasında kritik bir durumda olduğunu ve bu rezervlerin 50 günün altına indiğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansına göre ülkeler likit petrol ihtiyaçlarını asgari 90 gün karşılayacakları şekilde zorunlu tutması gerekiyor. Yeni açıklanan Fairfax raporuna göre ise Avustralya’nın 22 günlük ham petrol, 59 günlük LPG, 20 günlük petrol, 19 günlük havacılık yakıtı ve 21 günlük dizel ihtiyacını karşılayacak rezervlerinin olduğunu bildirmiştir.

Avustralya ulaşımdaki petrol ihtiyacının neredeyse tamamına yakın (%91) kısmını Ortadoğu’dan ithal ederek karşıladığını ve o bölgede yaşanan gelişmelerin sorunu derinleştirme riski olduğu belirtilmektedir.

Avustralya Enerji Bakanı, ülkenin son iki yıllı geçkin zamandır güvenilir ve ekonomik elektrik ve gaz ihtiyacını garantiye almak için çalıştığını ve şimdi ise Avustralya’nın likit petrol güvenliğini dikkate alması gerektiğini açıklamıştır.

Kaynak: News Corp Australia

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

 

Yayımlama: 10.05.2018 02:56:00 (TSİ) 

Başbakan Malcolm Turnbull, 2018 yılı bütçesini açıkladı. Bu yıl gelir açısından bütçenin ani ve beklenmeyen geri dönüşlerle dolu avantajları beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Bu bütçenin aynı zamanda politik fırsatları sağladığı ve önümüzdeki 4 yıl içerisinde etkilerinin görüleceği değerlendirilmektedir.

Bunun ötesinde gelir vergisi paketinde yeni değerlendirmeye gidilerek, mevcut 5’li vergi dilimi yerine 4’lü vergi dilimi sistemine 2024 yılında geçileceği açıklanmıştır. Bu şekilde %37’lik vergi dilimi kısmının tamamı ile elimine edilecek ve yeni vergilendirme sistemine geçilecektir. Hazinenin tahminine göre ekstra 1,8 milyon vergi mükellefinin %32,5’lik yeni vergi dilimine geçmesi açısından engel olacağı düşünülmektedir. Orta kesim vergi mükellefleri açısından bu değişikliğin önemli olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 09.05.2018 03:41:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış 2018 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre Avustralya mal ve hizmetler ihracatı 34,8 milyar Avustralya Doları (AUD), mal ve hizmetler ithalatı ise 33,3 milyar AUD olarak gerçekleşmiş olup, Mart ayında toplam 1,53 milyar dolar ticaret fazlası verilmiştir. Böylece, 2017 Aralık ayında verilen 1,6 milyar dolarlık açık sonrası Avustralya ekonomisi 2018 yılında dış ticaret fazlası vermeye devam etmiştir. Her ne kadar 2017 yılı Mart ayına kıyasla dış ticaret fazlası %36,6 oranında azalmış olsa da Ocak ayında 1,16 milyar AUD, Şubat ayında 1,35 milyar AUD sonrası Mart ayında kaydedilen 1,53 milyar AUD ile ticaret fazlası artma eğilimi göstermiştir. Diğer taraftan, toplam ihracatın 27,64 milyar AUD ile %79,3’ü mal ihracatı iken hizmet ihracatı 7,2 milyar AUD ile toplam ihracatın %20,7’sini oluşturmuştur.

Toplam ihracatın %65’i metal cevheri, kömür ve mineral yakıtlardan oluşmakta iken, %14,3 ile et, tahıl, yün ve bunlardan ürünler, %6,6 ile parasal olmayan altın ve %3,2 ile makineler, ihracatta öne çıkan diğer başlıca kalemlerdir.

İthalatta ise tekstil, elektrikli malzemeler ve araçlar, vb.den oluşan tüketim ürünlerinin payı %33,7 iken, makine ve sanayi ekipmanları, telekomünikasyon ürünleri ile sanayi tipi nakliye araçlarından oluşan sermaye ürünlerinin payı %23,6, sanayi tipi gıda ve içecek ürünleri, makine ve araç parçaları, kimyasal maddeler, demir-çelik, kağıt, plastik, vb. ürünlerden oluşan aramallarının payı %40, parasal olmayan altının payı ise %2,7 olmuştur.

Diğer taraftan, Avustralya-Türkiye dış ticaretine bakıldığında 2017 yılında Ağustos ve Kasım ayları haricinde ülkemizin net ithalatçı olduğu görülürken, 2018 yılı ilk 3 ylık döneminde ülkemiz toplam 905 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve 157 milyon AUD dış ticaret fazlası vermiştir. 2018 yılı Mart ayında toplam ihracatımız 92 milyon AUD iken Avustralya’dan yapılan ithalat 39 milyon AUD seviyesinde kalmıştır.

Kaynak: Avustralya İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 04.05.2018 08:39:00 (TSİ) 

Rural Bank tarafından yayınlanan bir rapora göre, bir önceki mali yılda Avustralya genelinde hektar başına tarım arazilerinin değeri %7,1 oranında artış gösterdi. Her ne kadar eyelet ve bölge bazında tarım arazisi değerlerinde çok önemli değişiklikler olsa da 1996 yılından itibaren yıllık bazda gözlenen ortalama %6,6 oranında yükseliş trendinin devam etmekte olduğu anlaşıldı. Rapora göre, New South Wales (%8,8), Victoria (%9,5), South Australia (%17,1) ve Tasmania (%19,3)’da tarım arazisi fiyatlarında yükseliş kaydedilirken Queensland (%-2,8), Western Australia (%-6,5) ve Northern Territory (%-35)’de düşüş yaşandı.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 02.05.2018 09:53:00 (TSİ) 

Beyaz Saraydan yapılan bir açıklamada Trump Yönetiminin Avustralya, Arjantin ve Brezilya’nın aluminyum ve çelik ithalatına getirilen gümrük vergisinden muaf tutulmasına yönelik prensipte karar verildiği, ancak kısa zamanda detaylarına son halinin verileceği belirtildi. Trump Yönetimi tarafından Mart 2018’de aluminyum ithalatına %10, çelik ithalatına ise %25 oranında gümrük vergisi getirilmişti. Söz konusu gelişme, Avustralya hükümeti tarafından olumlu karşılanırken Başkan Trump tarafından gerekli görülmesi halinde gümrük vergisi uygulamasının yeniden başlatılabileceği ifade edilmiştir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 01.05.2018 08:31:00 (TSİ) 

Avustralya Merkezi Bankası tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarının tarihi düşük seviye olan %1,5’te tutulmasına karar verildiği açıklandı. Böylece 2016 yılı Ağustos ayından itibaren gerçekleştirilen son 19 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Merkez Bankası tarafından mevcut faiz oranlarının korunmasında her ne kadar gelecek dönem için ekonomi büyüme beklentisi olumlu olsa da ücretlerde gözlenen zayıf artış oranları ve hanehalkının yüksek borçluluk seviyesi etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, halen Tüketici Fiyat Endeksi Merkez Bankasının beklentisi olan %2-3 bandına gelmemiş olup (son rakamlara göre %1,9), işgücü piyasasında da bir yavaşlama gözlenmeye başlanılmıştır. Bu nedenle, faiz oranlarının normal seviyelerine yükseltilmesinin 2019 yılı ortalarını bulabileceği ifade edilmektedir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 01.05.2018 08:20:00 (TSİ) 

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 2018 yılında ekonomide beklenen büyümenin bir önceki yıla göre daha yüksek olacağını değerlendirmektedir. Enflasyon oranın ise %2 ile %3 arasında olacağı öngörülmektedir.

2017 yılındaki güçlü istihdamın artış gösterdiği ve 2018 yılının ilk aylarında aynı şekilde büyümenin orta düzeyde devam ettiği açıklanmaktadır. Bununla birlikte, Mart ayındaki istihdamın biraz yavaşladığı ve açıklanan işsizlik oranın %5,5 seviyesinde aynı kaldığı belirtilmektedir. İşsizlik oranının aynı seviyede kalmasının nedeni olarak işgücüne yeni katılanlar ve işgücünde aktif bir şekilde iş bakanlardan kaynaklandığı belirtilmektedir.

Kaynak: The Australian Industry Group

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 30.04.2018 04:33:00 (TSİ) 

Avustralya İstatistik Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Mart 2018 döneminde bir önceki döneme kıyasla Tüketici Fiyat Endeksi %0,4 yükseliş kaydetti. Bu artışta özellikle eğitim (%2,6), sağlık (%2,2) ve ulaşım (%1,1) giderlerindeki artışlar etkili olurken seyahat ve konaklama (%-2,4), basın yayın hizmetleri (%-6,1) ve mobilya (%-2,8) sektörlerindeki düşüşler kısmen endeksteki artışı önledi. Yıllık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi %1,9 oranında artış gösterdi.

Kaynak: Avustralya İstatistik Birimi

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 26.04.2018 04:02:00 (TSİ) 

ABD’nin Çin ile yükselen ticaret savaşındaki hamlelerin belirsiz olması nedeni ile piyasalar bu belirsizlikten çok rahatsızdır.

Çin tarafından ABD'ye geçekleştirilen 100 milyar ABD doları değerindeki ihracat için tarife olaslığının değerlendirilmesi düşüncesini ortaya atan ABD yetkililerinin bu söylemi piyasaların gerilmesini neden olmuştur. Çin ise böyle bir durumun ortaya çıkması halinde gerekli tedbirleri sert bir şekilde alacaklarını bildirmiştir.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Avustralyalı hane halkı da küresel ticaret savaşının ortaya çıkartacağı etkilerin bedelini ağır olarak ödeyeceği değerlendirilmektedir. Eğer ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı artar ve küreselleşirse, daha sonra bunun maliyeti Avustralya gibi orta büyüklükteki açık ekonomiye ülkeleri etkileyecektir.

Citi'nin ekonomi ekibi, ticaret engelleri arttıktan üç yıl sonra Avustralya ekonomisinin, olması gerekenden 21 milyar dolar daha küçüleceğini öngörmektedir. Bu durum gerçekleşir ise yaklaşık 70,000'den fazla insanın işsiz kalması ve işsizlik oranının da yüzde yarım oranında artmasına neden olacaktır.

Avustralya’nın ticaretinde en baş sıralarda yer alan Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının artması durumunda ülke ekonomisi çok olumsuz yönde etkilenecektir.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 18.04.2018 03:32:00 (TSİ) 

Avustralya’nın ihracatı 2018 Şubat ayında 825 Milyon AUD artarak toparlama eğilimine devam etmiştir. 2017 yılının sonuna doğru zayıf olan ihracat 2018 yılının ilk iki ayında artış göstermiştir.

Ayrıca Şubat ayında gerçekleşen dış ticaret rakamları incelendiğinde, bir önceki aya göre genel ithalat ve ihracatın %1 artış gösterdiği açıklanmaktadır.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 06.04.2018 08:06:00 (TSİ) 

Avustralya Gölge Hazine Bakan Yardımcısı Andrew Leigh yapmış oldukları bir araştırmanın sonucuna göre az vergi ödeyen şirketlerin istihdamın artmasına fayda sağlamadığını belirtmektedir.

Özellikle %25’ten daha az oranda gelir vergisi ödeyen şirketlerin istihdamı azaltığı ve %25’ten daha fazla vergi ödeyen şirketlerin ise işgücü büyümesine yıllık olarak %2 oranında arttırdığını açıklamaktadır.

Avustralya Federal Hükümeti yıllık geliri 50 milyon AUD ve üzerinde olan şirketlerin ödemiş oldukları vergi oranının, 2026-27 mali yılında %5 oranında düşüreceğini açıklanmıştır. Avustralya Başbakanı Turnbull ise bu uygulama ile istihdamın artacağını öne sürmektedir.

Kaynak: The Guardian

Yayımlayan: Melburn Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 05.04.2018 05:01:00 (TSİ) 

Avustralya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 18 inci yönetim kurulu toplantısında da faizlerde artışa gidilmemesi kararı alındı. Bu durum, Bankanın kuruluşundan beri faizlerin sabit tutulduğu en uzun döneme denk geliyor. Banka en son 2016 yılı Ağustos ayında faiz oranlarını 0,25 puan indirerek %1,5 olarak belirlemişti. Banka tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında Avustralya ekonomisinin 2017 yılında kaydedilen %2,4’lük büyümenin üzerinde %3 oranında büyümesinin beklendildiği, bununla birlikte ABD ticaret politikaları ve küresel piyasalardaki daha sıkı kredi şartları nedeniyle endişelerin de artmakta olduğu ifade edildi.

Kaynak: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 03.04.2018 09:43:00 (TSİ) 

Rio Tinto, New South Wales Hunter Valley de bulunan kömür işletmesindeki hisselerini geçen yıl Çin destekli Yancoal’a 2,69 milyar ABD doları karşılığı satmış, bu yıl da 20 Mart 2018'de yapmiş olduğu duyuru ile de Hail Creek kömür madeni ile Valeria kömür işletmesi projesindeki hisselerini 1,7 milyar dolar karşılığı satmak üzere Glencore ile bağlıyıcı bir anlaşmaya girildiği belirtilmişti. Bu sefer, Rio Tinto’nun elinde kalan son kömür madeni olan Queensland eyaletindeki Kestel Mine’daki hisselerinin de EMR Capital ile Endonezya’lı Adaro Energy konsorsiyumuna 2.9 milyar dolara satılmak üzere anlaşmaya vardığı açıklandı. Böylece, Rio Tinto kömür sektöründen çıkmış oldu. Firmanın ana faaliyet alanı demir cevheri, aluminyum, bakır ve boksit üzerinde devam ediyor.

Kayn: ABC News

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 28.03.2018 09:12:00 (TSİ) 

Avustralya'da halihazırda %30 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisinin %25'e indirilmesine yönelik olarak hükümet tarafından yürütülmekte olan çalışmalar devam ediyor. İstihdamda artış sağlanması ve/veya ücretlerin yükseltilmesi gibi beklentilerin de gerek kamu gerekse özel sektörde ön plana çıktığı bu süreçte henüz Senato'da yeterli destek sağlanamadığından vergi indiriminin tasarı olarak Meclise getirilmesinin ertelendiği belirtiliyor.

Kaynak: Reuters

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 28.03.2018 08:41:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 7ÖncekiSonraki